Vyzkoušet kurz:

Vyplnění této registrace není závazné. V případě, že se pro nás po 1. lekci nerozhodnete, nebude Vám nic účtováno.

Objednávající strana kurzu svým podpisem této přihlášky prohlašuje, že všechny výše vyplněné údaje uvedla správně. Student poskytl výše uvedenému subjektu své osobní údaje (jméno, tel. číslo a e-mailová adresa). Vzdělávací agentura se zavazuje, že v souladu s pravidly GDPR tato data neposkytne žádné třetí osobě a na žádost studenta budou vymazány. Jejich uchování bude plně v souladu s pravidly GDPR.