VOP

Milí klienti / studenti,

rádi bychom Vám představili naše všeobecné obchodní podmínky stručně tak, abyste jim snadno porozuměli a abychom Vás jimi zdrželi jen minimálně. Tedy hned k věci:

1) poskytovatel výuky je: Asociace lektorů anglického jazyka, z.s. IČ: 05515289 ve spolupráci s: Angličtina Zábřeh s.r.o. Sídlo: Brníčko 198, 789 75 Brníčko, IČ: 07778163; (Dále jen: Jazyková agentura)

2) kurzovné vzdálené výuky (výuka "po telefonu"), se hradí pouze bezhotovostně,

3) kurzovné ze hradí předem a to na cyklus: 6, 8 nebo 10 týdnů. Ve výjimečných případech lze sjednat, že se kurzovné hradí zpětně, vystavením faktury za odučené lekce v daném týdnu,

4) při zahájení kurzu na dálku - funguje jako přihláška registrační webový formulář na této webové stránce a spolu s vyjádřením souhlasu pokračovat po 1. (ukázkové lekci). Pokud na skončený cyklus navazuje další, není třeba výše uvedený registrační formulář znovu vyplňovat. Přání změnit kurz na jiný typ lze sdělit lektorovi,

5) Vaše učebnice či jiné studijní materiály, ze kterých se budete učit, Vám doporučíme my, přece jen, máme více zkušeností, nechte to tedy na nás,

6) pokud nám onemocní lektor, nebo z jiného důvodu není schopen Vás učit, výuku za něj zastane lektor jiný - kolega, kolegyně, jež s Vámi povede výuku- Pokud jiného lektora aktuálně nemáme, vyhrazujeme si čas 3 měsíců na zajištění nového, kvalifikovaného lektora. Pokud v dané době lektora pro Vás Jazyková agentura lektora nezajistí, vracíme Vám poměrnou část kurzovného,

7) pokud si zaplatíte kurz, ale nezahájíte ho do 30 dní od data na vyplnění webového formuláře (po tuto dobu jen pro Vás rezervujeme čas lektora a učebnu), 50% kurzovného Vám bohužel propadá, a zbytek se Vám vrátí na účet spolu s opravným daňovým dokladem,

8) lekce je nutné vždy absolvovat podle smluveného časového schématu, poněvadž my si rezervujeme pro Vás náš čas i techniku. Máte však možnost omluvení lekce a to: 2 x omluvená lekce v balíčku na 6 týdnů, 3x na 8 a 4x na 10 týdnů. Další zameškané lekce jsou bez náhrady. Vždy se Vám ovšem pokusíme vyjít vstříc a v rámci našich i Vašich možností Vám nabídneme náhradní termín v daném týdnu nebo delší lekce v následujícím období. I my si pro Vás rezervujeme čas a pokud se lekce nezúčastníte, v danou chvíli již nemáme možnost si narychlo vyučovat místo Vás jiného studenta,

9) u dětských kurzů se navíc omlouvá zrušení lekce v termínech, kdy probíhají jarní, pololetní, velikonoční, vánoční nebo podzimní prázdniny. Dětské kurzy mají studenti do 18 let věku.

10) telefonáty s výukou nejsou v žádném případě nahrávány ani nijak archivovány,

11) o letních prázdninách (červenec, srpen) výše uvedené pravidlo omluvených lekcí neplatí a Vy si z nás můžete udělat "holubník" - prostě si můžete na lekce naplánovat dle Vašich časových možností. Léto je přece od toho, abyste si také trochu odpočinuli,

12) využijete-li svého práva rušenou omluvenou lekci nahlásit, prosíme učiňte tak alespoň 10 hodin před zahájením Vaší lekce. Pokud zrušení proběhne již v "okně" 10 hodin, lektor již s Vámi počítal a hodina bude bez náhrady. Můžete poslat SMS, zavolat. Mail raději ne, nejsme připojeni pořád - učíme,

13) pokud se rozhodnete ukončit kurz před jeho skončením, kurzovné se zpět nevrací,

14) pokud nejste s Vaším lektorem spokojeni - je třeba kontaktovat koordinátora kurzů: kolegyni Kateřinu Kamasovou (kontakt: 608 518 677). Na základě Vašeho podnětu budeme postupovat tak, abychom Váš problém vyřešili. Jak? To nechejte na nás, naším cílem je Vaše 100% spokojenost,

15) vyplněním přihlášky student souhlasí se zasíláním informačního Newsletteru, jehož zasílání může kdykoliv odvolat.